Stretnite sa s misionármi online alebo osobne

Nájdite útechu rozhovorom s misionármi. Môžeme s vami čítať písma a pomôcť vám nájsť pokoj skrze modlitbu.

Meno Zadajte, prosím, hodnotu
Priezvisko Zadajte, prosím, hodnotu
Email Zadajte, prosím, nejakú hodnotu
Vyberte, prosím, krajinu Prosím, vyberte krajinu
Prosím, vyberte krajinu
Ľutujeme, nepodarilo sa nám nájsť žiadne adresy, ktoré by vám pomohli.
Ulica Prosím, zadajte adresu
Mesto Prosím, zadajte názov mesta
Štát Prosím, vyberte štát
Prosím, vyberte štát
Číslo mobilného telefónu (pre plánovanie) Zadajte, prosím, hodnotu

Diskusné témy

VOLITEĽNÉ: Je nejaká konkrétna téma alebo otázka, ktorou by ste sa chceli počas našej návštevy zaoberať? (napr. Ako cítim Božiu lásku ku mne?) Zadajte, prosím, hodnotu

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie?

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie? Prosím, vyberte možnosť.
Vyzerajú tieto informácie správne?
Meno a email
Adresa a telefónne číslo
Dodatočné informácie

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby mi odpovedali na otázky a podelili sa o povznášajúce posolstvo.

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby mi odpovedali na otázky a podelili sa o povznášajúce posolstvo. Please select an option
Meno Zadajte, prosím, hodnotu
Priezvisko Zadajte, prosím, hodnotu
Email Zadajte, prosím, nejakú hodnotu
Vyberte, prosím, krajinu Prosím, vyberte krajinu
Prosím, vyberte krajinu
Ľutujeme, nepodarilo sa nám nájsť žiadne adresy, ktoré by vám pomohli.
Ulica Prosím, zadajte adresu
Mesto Prosím, zadajte názov mesta
Štát Prosím, vyberte štát
Prosím, vyberte štát
Číslo mobilného telefónu (pre plánovanie) Zadajte, prosím, hodnotu

Diskusné témy

VOLITEĽNÉ: Je nejaká konkrétna téma alebo otázka, ktorou by ste sa chceli počas našej návštevy zaoberať? (napr. Ako cítim Božiu lásku ku mne?) Zadajte, prosím, hodnotu

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie?

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie? Prosím, vyberte možnosť.
Vyzerajú tieto informácie správne?
Meno a email
Adresa a telefónne číslo
Dodatočné informácie

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby mi odpovedali na otázky a podelili sa o povznášajúce posolstvo.

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby mi odpovedali na otázky a podelili sa o povznášajúce posolstvo. Please select an option

Vyžiadajte si Knihu Mormonovu

Misionári vám odovzdajú výtlačok a poskytnú vám krátky výklad. Alebo môžete čítať alebo počúvať online a my vás navštívime virtuálne.

Meno Zadajte, prosím, hodnotu
Priezvisko Zadajte, prosím, hodnotu
Email Zadajte, prosím, nejakú hodnotu
Vyberte, prosím, krajinu Prosím, vyberte krajinu
Prosím, vyberte krajinu
Ľutujeme, nepodarilo sa nám nájsť žiadne adresy, ktoré by vám pomohli.
Ulica Prosím, zadajte adresu
Mesto Prosím, zadajte názov mesta
Štát Prosím, vyberte štát
Prosím, vyberte štát
Číslo mobilného telefónu (pre plánovanie) Zadajte, prosím, hodnotu

Čo vás podnietilo k vašej žiadosti? (Vyberte všetko hodiace sa)

Čo vás podnietilo k vašej žiadosti? (Vyberte všetko hodiace sa) Prosím, vyberte možnosť.

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie?

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie? Prosím, vyberte možnosť.
Vyzerajú tieto informácie správne?
Meno a email
Adresa a telefónne číslo
Dodatočné informácie

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby sme čítali Knihu Mormonovu a diskutovali o nej.

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby sme čítali Knihu Mormonovu a diskutovali o nej. Please select an option