Čo je Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Štyri veci, ktoré by mali všetci vedieť o Knihe Mormonovej

Kniha Mormonova je starodávny záznam, ktorý učí o Ježišovi. Muži, ženy a rodiny v Knihe Mormonovej zápasili s výzvami života rovnako ako my. Môžeme sa vidieť v ich príbehoch a inšpirovať sa, aby sme boli lepší a pomohli iným, ako to urobil Ježiš. Tu sú štyri veci, ktoré by ste mali o tejto posvätnej knihe vedieť:

1. Kniha Mormonova je podobne ako Biblia slovo Božie

Rovnako ako Boh hovoril s Mojžišom a Nóachom v Biblii, tiež prikázal Svojim prorokom v dávnych Amerikách, aby uchovávali záznamy o Jeho učeniach a zákonoch. Ich záznamy nakoniec zhromaždil do jednej knihy prorok menom Mormon. Slová Knihy Mormonovej potvrdzujú Ježišov život, službu a Jeho činy, ktoré nás spasili z hriechov a prekonali smrť. Skutočným vrcholom Knihy Mormonovej je, keď Ježiš prišiel navštíviť ľudí v dávnych Amerikách.

Apoštol Pavol v Biblii učil: „Svedectvo dvoch alebo troch svedkov dokáže každé slovo“ (2. Korintským 13:1). Keď Boh učí dôležitú zásadu, poskytne aj iný zdroj, aby ju potvrdil. Kniha Mormonova a Biblia sú si navzájom svedkami. Pretože mnoho ľudí dnes bočí od Boha a náboženstva, mať viac svedkov Božích slov nám môže pomôcť zostať na dobrej ceste (pozri 2. Nefi 29:7 – 8).

Zistite sami pre seba, či je Kniha Mormonova pravdivá
Požiadajte o bezplatný výtlačok

2. Môže dodať vášmu životu pokoj a zmysel

Kniha Mormonova je sprievodcom toho, ako žiť život plný pokoja a šťastia. 

Moderný apoštol prezident Marion G. Romney prisľúbil, že keď budeme čítať Knihu Mormonovu, „duch tejto úžasnej knihy sa stane stálou súčasťou našich domovov a všetkých tých, ktorí v nich bývajú. Duch úcty sa bude prehlbovať; vzájomný rešpekt a ohľaduplnosť jedného k druhému bude narastať. Duch sváru odíde. Rodičia budú radiť svojim deťom s väčšou láskou a múdrosťou. Deti budú viac prístupné a poslušné rád svojich rodičov. Spravodlivosť bude narastať. Viera, nádej a pravá láska – čistá láska Kristova – bude prebývať v našich domovoch a životoch, prinášajúc so sebou stopu pokoja, radosti a šťastia“ („The Book of Mormon“, Ensign, máj 1980, 67).

3. Milióny ľudí čítali Knihu Mormonovu

Milióny po celom svete čítali Knihu Mormonovu vo svojom vlastnom jazyku. V modlitbe kládli otázku, či je to slovo Božie. Obdržali odpoveď: „Áno!“ Kniha Mormonova sľubuje, že ak sa budete pýtať Boha, či je pravdivá, On vám odpovie. To vyvoláva ďalšiu otázku: Ak dostanete túto odpoveď od Boha, budete ju nasledovať?

4. Môžeme doručiť bezplatný výtlačok Knihy Mormonovej priamo k vaším dverám

Ak chcete Knihu Mormonovu, môžete ju dostať bezplatne. Miestni zástupcovia vám vašu knihu doručia osobne bez ohľadu na to, kde žijete. Budú radi, ak vám v nej budú môcť ukázať pár svojich obľúbených príbehov.

Radi by sme Knihu Mormonovu čítali s vami
Stretnutie s misionármi

Časté otázky