Čo je „Rozsvieťte svet“?

„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ – Matúš 5:16

...
Chlapec pomáha inému chlapcovi vstať po tom, čo spadol pri hraní futbalu – z videa Rozsvieťte svet

Čo je „Rozsvieťte svet“?

#Rozsvieťtesvet je pozvánka na premenu Vianoc na obdobie služby. Je to celosvetové hnutie, ktoré sa dotýka sŕdc a mení životy tým, že robíme veci, ktoré robil Ježiš: sýtime hladných, utešujeme osamelých, navštevujeme chorých a sužovaných a každému preukazujeme láskavosť. Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta“ (Matúš 5:14). #Rozsvieťtesvet je dokonalý spôsob, ako nechať naše svetlo – a Jeho svetlo – jasne žiariť.

Každodenné návrhy na službu

Iniciatíva #Rozsvieťtesvet nás vyzýva, aby sme prejavovali lásku druhým rovnakým spôsobom, akým to robil Ježiš počas Svojej služby v smrteľnosti. Na mesiac december sú poskytnuté konkrétne výzvy k službe, ktoré nám pomôžu zamerať naše životy na pomoc druhým počas vianočného obdobia. Ak sa chcete zúčastniť, môžete si stiahnuť kalendár s nápadmi.

Darovacie automaty

Zvyčajne navštívime predajný automat, aby sme si kúpili niečo pre seba, ale Darovacie automaty #Rozsvieťtesvet sú spôsob, ako dať niečo niekomu inému. Darovacie automaty uľahčujú podporu globálnych charitatívnych organizácií, ktoré poskytujú ľuďom v núdzi veci, ako sú oblečenie, okuliare, lieky, hygienické potreby, invalidné vozíky, športové vybavenie a dokonca aj hospodárske zvieratá.

V roku 2019 Darovacie automaty vyzbierali viac ako 3,9 milióna dolárov v daroch. Zakúpené položky zahŕňali takmer 63 000 kurčiat, 1,6 milióna jedál, 955 000 vakcín, viac ako 3 500 párov topánok a viac ako 7 200 párov okuliarov. Sto percent príspevkov ide charitatívnym organizáciám zastúpeným v Darovacích automatoch a Cirkev hradí prípadné poplatky za kreditné karty.

Po poslednom sčítaní sa Darovacie automaty nachádzajú na desiatich miestach – ôsmich v USA a dvoch medzinárodných.

Špeciálne nedeľné bohoslužby

V nedeľu pred Štedrým dňom organizujeme špeciálne sabatné zhromaždenie zamerané na narodenie a život Ježiša Krista. Priatelia a známi, ktorí nie sú nášho vierovyznania, sú vítaní každú nedeľu, ale v tento deň sú obzvlášť pozvaní, aby prišli a uctievali spolu s nami.

#Rozsvieťtesvet každý deň

Každý rok počas vianočného obdobia Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní vynakladá obrovské úsilie na šírenie posolstva a poslania iniciatívy #Rozsvieťtesvet. Môžete ich však šíriť po celý rok tak, že budete každý deň premýšľať o tom, komu môžete slúžiť.

Iné spôsoby, ako rozsvietiť svet