Mária drží Ježiška
Krátky film o narodení Ježiša Krista

Táto 18-minútová dramatizácia príbehu z Betlehema opisuje v živých detailoch posvätné udalosti, ktoré sa nachádzajú v evanjeliách podľa Matúša a Lukáša v Biblii. Putujte s Jozefom a Máriou z Nazareta do Betlehema. Staňte sa svedkami bázne pastierov na judských pláňach. Pocíťte radosť mudrcov kľačiacich pred Svetlom sveta – Spasiteľom Ježišom Kristom.

Viac spôsobov, ako rozsvietiť svet