Vitajte

Priblížte sa počas týchto Vianoc Ježišovi tým, že si pozriete nový krátky film o Jeho narodení. Premýšľajte o spôsoboch, akými môžete rozsvietiť svet a premeniť Vianoce na obdobie služby (#Rozsviettesvet). Pripojte sa k nám, zatiaľ čo nasledujeme Spasiteľov príklad tým, že jednotlivo inšpirovane slúžime druhým – presne ako On.

Ježiško dieťatko

1:25

Ježiš učil, že náš Nebeský Otec je tu pre nás, keď sa na Neho obrátime. Keď budujeme vzťah s Bohom, môžeme využiť Jeho moc, aby nám pomohla prekonať naše výzvy. Svoju cestu k poznaniu Boha môžete začať rozvíjaním viery, pokáním zo svojich hriechov, krstom a prijatím daru Ducha Svätého. Pokračujte na ceste k Bohu modlením sa k Nemu, čítaním Jeho slova, chodením do cirkvi, učením sa o Ježišovi a službou druhým.