Časté otázky

Nižšie sú uvedené často kladené otázky, ktoré sa týkajú členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Pokiaľ máte aj ďalšie otázky, radi by sme si s vami dohodli návštevu misionárov.

Kresťanská viera

Kniha Mormonova

Získajte bezplatný výtlačok Knihy Mormonovej
Objednajte si teraz

Životný štýl

Cirkevné bohoslužby

Príďte a staňte sa súčasťou našej cirkevnej rodiny
Nájdite cirkev vo svojom okolí

Ježiš Kristus

Povaha Boha

Chrámy a sobáše

Večné rodiny

Krst

Zistite, ako môžete byť pokrstení
Stretnutie s misionármi

Misionárska práca