Jednoduché tipy ako sa modliť

Modlitba je jednoduchšia, ako si možno myslíte. Boh je tu a bude počuť a odpovedať na vaše modlitby.

1. Začiatok vašej modlitby

Predtým, ako začnete modlitbu, nájdite pokojné miesto, kde sa budete cítiť dobre. Dobrým spôsobom, ako začať, je osloviť Boha menom. Môžete skúsiť „Drahý Bože“, „Drahý Nebeský Otec“, „Náš Otče, ktorý si v nebesiach“ alebo jednoducho „Bože“.

2. Veďte s Bohom rozhovor

Hovorte zo srdca – zdieľajte svoje nádeje a túžby, ako aj svoje starosti a problémy. Môžete Boha požiadať o pomoc, vedenie, odpustenie alebo uzdravenie. Môžete Mu tiež vyjadriť vďačnosť za všetky požehnania vo vašom živote.

3. Ukončite svoju modlitbu

Akonáhle ste povedali všetko, čo ste chceli povedať, môžete ukončiť svoju modlitbu vyslovením: „V mene Ježiša Krista, amen.“

Robíme to preto, lebo Ježiš je spôsob, ako sa spojiť s naším Otcom v nebi a všetko by sa malo robiť v Jeho mene.

4. Konajte na základe svojich spravodlivých túžob

V tejto vete nachádzame múdrosť: „Modlite sa, ako keby všetko záležalo na Pánovi, potom pracujte, akoby všetko záležalo na vás.“ Práve v procese činnosti často dostávame vedenie a pomoc od Boha.

Naučte sa, ako sa modliť s rodinou
Stretnutie s misionármi