Aká je Cirkev?

Cirkev je útočiskom pred chaosom každodenného života; časom sústrediť sa na uctievanie Boha a milovať svojich blížnych.

Nedeľné bohoslužby

Každú nedeľu sa zhromažďujeme, aby sme spievali náboženské piesne, počúvali kázne a navzájom sa učili o Spasiteľovi. Cirkev je duchovným dobíjaním a dokonalým spôsobom, ako udržať Ježiša v centre nášho života. Vítame všetkých návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú našich kresťanských bohoslužieb a uctievania s nami.

Čas bohoslužieb sa líši od kongregácie ku kongregácii. Vždy sa však môžete spoľahnúť na jedno hlavné zhromaždenie pre každého, ako aj na samostatnú triedu rozdelenú podľa vekových skupín alebo organizácií.

Obsadíme pre vás miesto

Zhromaždenie sviatosti

Bohoslužba pre všetkých sa nazýva zhromaždenie sviatosti. Toto zhromaždenie pozostáva z piesní, modlitieb a kázní (alebo „prednášok“), ktoré každý týždeň prednášajú rôzni členovia zboru. Najdôležitejšia časť bohoslužby je prijímanie sviatosti (alebo prijímanie).

Sviatosť nám pripomína Ježiša

Každý týždeň sa požehnáva chlieb a voda a sú ponúknuté kongregácii. Keď jeme a pijeme tieto symbolické znaky, sľubujeme, že budeme pamätať na Ježišovu obeť a budeme sa snažiť dodržiavať Jeho prikázania. Je to vynikajúca príležitosť cítiť Božiu lásku, ktorú má pre nás a pozvať Ducha Svätého, aby nás sprevádzal a utešoval.

Hudba a náboženské piesne

Spievanie o Spasiteľovi a našich mnohých požehnaniach nám pomáha cítiť sa bližšie k Bohu. Typické zhromaždenie sviatosti bude mať tri zo štyroch náboženských piesní spievaných celou kongregáciou. Môžu sa konať aj ďalšie hudobné čísla zboru alebo malej skupiny. Možno sa vám niektoré z náboženských piesní v našom spevníku budú zdať povedomé, ako „Tichá noc“, ale naučíte sa tiež aj nové. A je úplne v poriadku, ak spievate trošku falošne! Aj tak pozdvihnite hlas, keď spolu s nami budete uctievať.

Zdieľanie svedectva

V prvú nedeľu v mesiaci nie sú na zhromaždení sviatosti prednášané typické kázania. Namiesto toho môže každý člen, ktorý má niečo, o čo sa chce podeliť, ísť za kazateľnicu a vyjadriť svoje pocity týkajúce sa evanjelia. Naše presvedčenia a viera sa môžu posilniť tým, že počúvame zážitky druhých a cítime, že Duch Boží napĺňa naše srdcia.

Iné nedeľné triedy

Buď pred zhromaždením sviatosti alebo po ňom prebieha celá rada ďalších tried pre rôzne vekové skupiny detí a dospelých. Ak sa chcete zúčastniť týchto ďalších tried, spýtajte sa niekoho v cirkvi, radi vám pomôžu nájsť tú správnu triedu.

Priveďte svoju rodinu do cirkvi

Časté otázky

Skúste jednoducho vyzerať pekne. Budeme radi, ak budete mať akékoľvek vkusné oblečenie, v ktorom sa budete cítiť pohodlne. Pre informáciu, väčšina mužov nosí obleky alebo košele na gombíky s kravatami a ženy zvyčajne nosia šaty alebo sukne. Deti sa zvyčajne tiež pekne vyobliekajú.

Dúfame, že nie. Mnohí z našich členov prichádzajú každý týždeň do cirkvi sami. Ak by ste však chceli, aby tam bol niekto prvýkrát s vami, môžete sa obrátiť na miestnych misionárov, ktorí môžu pre vás nájsť priateľa, s ktorým budete sedieť. Vždy je ťažké byť nový – bez ohľadu na situáciu – ale rýchlo spoznáte ostatných členov svojej kongregácie a budete sa cítiť ako doma.

Nie. Od návštevníkov sa nevyžaduje, aby sa zapájali. Keď sa sviatosť – chlieb a voda (podobne ako sväté prijímanie) rozdeľujú kongregácii, môžete jednoducho podnos poslať ďalšej osobe. Okrem toho už neváhajte a užite si bohoslužbu. V triede Nedeľnej školy učiteľ často žiada, aby dobrovoľníci čítali z písiem. Ak by ste sa radšej nezúčastnili, tak len nedvíhajte ruku.

Majte na pamäti, že keď sa budete cítiť dobre, môžete sa k nám pridať aj pri týždenných aktivitách, spoločenských výletoch a projektoch služieb. Radi by sme vás spoznali a oceníme vaše zapojenie sa do komunity.

Zrejme to závisí od veľkosti zhromaždenia, ktoré navštívite. Niektoré zhromaždenia sú také veľké, že si bežní členovia môžu alebo nemusia uvedomiť, že ste návštevník. Iné sú také malé, že sa všetci členovia navzájom poznajú a určite rozpoznajú a privítajú nováčika. V každom prípade sa neváhajte predstaviť alebo klásť otázky. Každý bude rád, že ste tam.

Nie. Nevyžadujeme dary ani nevyberáme peniaze do „zvončeka“.