Vyžiadajte si Knihu Mormonovu

Misionári vám odovzdajú výtlačok a poskytnú vám krátky výklad. Alebo môžete čítať alebo počúvať online a my vás navštívime virtuálne.

Meno Prosím, zadajte hodnotu
Priezvisko Prosím, zadajte hodnotu
Email Prosím, zadajte hodnotu
Vyberte, prosím, krajinu Vyberte, prosím, krajinu
Vyberte, prosím, krajinu
Ľutujeme, nepodarilo sa nám nájsť žiadne adresy, ktoré by vám pomohli.
Ulica Prosím, zadajte adresu
Mesto Prosím, zadajte názov mesta
Štát Prosím, vyberte štát
Prosím, vyberte štát
Číslo mobilného telefónu (pre plánovanie) Prosím, zadajte hodnotu

Čo vás podnietilo k vašej žiadosti? (Vyberte všetko hodiace sa)

Čo vás podnietilo k vašej žiadosti? (Vyberte všetko hodiace sa) Prosím, vyberte možnosť.

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie?

Mali by ste záujem ísť s nami na cirkevné zhromaždenie? Prosím, vyberte možnosť.
Vyzerajú tieto informácie správne?
Meno a email
Adresa a telefónne číslo
Dodatočné informácie

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby sme čítali Knihu Mormonovu a diskutovali o nej.

Rozumiem, že misionári ma budú kontaktovať, aby sme čítali Knihu Mormonovu a diskutovali o nej. Please select an option

Kniha Mormonova vás privádza bližšie k Ježišovi

Podobne ako Biblia, aj Kniha Mormonova je starodávnym záznamom, ktorý učí o Ježišovi.

Odpovedá na základné otázky, ktoré máme všetci: Existuje život po smrti? Aký je zmysel života? Ako môžem dnes nájsť šťastie a pokoj?

Boh nám sľubuje, že ak čítame Knihu Mormonovu s otvoreným srdcom a otvorenou mysľou, pomôže nám, aby sme vedeli, že je pravdivá.

Ľudia z celého sveta a zo všetkých oblastí života zisťujú, že Kniha Mormonova nám môže pomôcť stať sa lepšími ľuďmi a cítiť sa bližšie k Bohu.