V čo veríme

Ako kresťania veríme v to, že sa o Ježišovi máme naučiť všetko, čo je v našich silách. Najväčšie šťastie v živote pochádza z nasledovania Spasiteľa. Pocítite Jeho lásku k vám, keď sa budete snažiť porozumieť Jeho životu a učeniu.

Získajte bezplatný výtlačok Knihy Mormonovej
Objednajte si teraz

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.

Áno! Celkom určite. Koniec koncov, slovo „mormon“ je iba prezývka. Sme členmi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Preto veríme, že Ježiš Kristus je Božím Synom, Spasiteľom sveta a miluje nás všetkých viac, ako si vieme predstaviť. Znamená to, že máme presne rovnakú vieru ako každá iná kresťanská cirkev? Nie. Ale určite sa považujeme za oddaných nasledovníkov Ježiša Krista.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista sa rozhodli nepiť pivo, pretože veríme v inšpirovaný zdravotný kódex, ktorý nás povzbudzuje k starostlivosti o naše telo. Väčšina z toho sú záležitosti zdravého rozumu. Žiadne nelegálne drogy. Žiadny alkohol. Žiadny tabak. Ale okrem toho tiež žiadna káva alebo čaj. Nevieme presne prečo, ale veríme, že tieto pokyny prišli od Boha, a preto sa snažíme zdržať týchto látok.

Áno. Jednoznačne. Je to Božie slovo, posvätná kniha písiem a šťastný život si vyžaduje jej čítanie. Popri Biblii nachádzame inšpiráciu aj v iných knihách písiem, ktoré sú jedinečné pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Všetky spoločne nás učia dôležité pravdy o Ježišovi Kristovi.

To záleží od okolností. Chrámy sú prístupné iba členom Cirkvi, ktorí sa pripravili na to, aby čo najlepšie využili svoje zážitky, ktoré majú v chráme. Keď sa však chrámy postavia, a pri iných špeciálnych príležitostiach, konajú sa dni otvorených dverí, aby si ich verejnosť mohla prehliadnuť. Mnoho chrámov má tiež návštevnícke centrá a pozemky, ktoré sú otvorené pre všetkých.

Svätá Trojica je termín, ktorý mnohé kresťanské náboženstvá používajú na opis Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha Svätého. Svätí neskorších dní veria veľmi pevne vo všetkých troch, ale neveríme, že sú všetci traja tou istou osobou. No myslíme si, že sú za jedno v zámere. Ich zámerom je pomôcť nám dosiahnuť skutočnú radosť v tomto živote a v budúcom živote (v ktorý tiež veríme).