Stretnite sa s misionármi online alebo osobne

Nájdite útechu rozhovorom s misionármi. Môžeme s vami čítať písma a pomôcť vám nájsť pokoj skrze modlitbu.

Meno
Prosím, zadajte hodnotu
Priezvisko
Prosím, zadajte hodnotu
Email
Prosím, zadajte hodnotu

Ako mi môžu misionári pomôcť?

Každý z našich vzťahov s Bohom môže byť hlboko osobný, niekedy však všetci potrebujeme trochu pomôcť rozpoznať, čo nám Boh hovorí. Bez ohľadu na to, kde ste na svojej duchovnej ceste, misionári vás môžu učiť zásady evanjelia a poznatky, ktoré vám môžu pomôcť na vašej ceste. Predstavte si ich ako „duchovných trénerov“, ktorí:

  • Pomôžu, aby ste sa cítili bližšie k Bohu.
  • Ukážu, ako sa k Nemu modliť a prijímať od Neho odpovede.
  • Pomôžu vám nájsť odpovede na vaše duchovné otázky.
  • Budú vás učiť o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a Jeho evanjeliu.
  • Pomôžu vám porozumieť písmam.
  • Budú vás podporovať počas vašich osobných výziev.
  • Povzbudia váš pokrok k pokániu, viere a krstu.
  • Predstavia vás spoločenstvu rovnako zmýšľajúcich veriacich, ktorí vás môžu naďalej podporovať na vašej duchovnej ceste.

Čo možno očakávať od návštevy misionárov

Misionári požiadajú o to, aby ste začali návštevu modlitbou. Ak ste ochotní, môžu vás dokonca požiadať, aby ste sa pomodlili vy. Cieľom je pozvať Ducha Svätého, aby sa stal súčasťou rozhovoru.

Pravdepodobne strávia pár minút tým, aby spoznali vás a vaše záujmy. Misionári majú celý program, podľa ktorého vás môžu učiť, ale snažia sa prispôsobiť svoje posolstvo vám a vašej životnej situácii. Budú s vami čítať z Biblie a Knihy Mormonovej. Pozvú vás tiež, aby ste sa modlili a spýtali sa, či to, čo učia, je pravdivé.

 

Ak budete chcieť, misionári si s vami dohodnú ďalšiu návštevu. Počas následného stretnutia vás naučia viac o Ježišovi Kristovi a Jeho znovuzriadenej Cirkvi a odpovedia na všetky vaše prípadné otázky. Ich program zahŕňa aj posolstvo o Božom pláne pre naše šťastie, o Ježišovej obeti za nás, viere, pokání, krste, Duchu Svätom a zachovávaní Božích prikázaní. Budú vás aj naďalej vyzývať, aby ste sa modlili, čítali Knihu Mormonovu, navštevovali cirkev a dokonca aby ste sa dali pokrstiť. Pamätajte, že misionári pôjdu vašou rýchlosťou a budú rešpektovať váš čas a túžbu, či sa s nimi chcete stretnúť znova alebo nie.