Patrite do spoločenstva

Sme obyčajní ľudia, ktorí sa snažia nasledovať príklad Ježiša Krista. Máme sa navzájom radi, pomáhame si navzájom a snažíme sa nasledovať Ježišovo učenie ako najlepšie vieme. Pripojte sa k nám a pocíťte zmysel spolupatričnosti a jednoty.

Zúčastnite sa s nami našich bohoslužieb
Nájdite cirkev vo svojom okolí

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú rovnakí ako ktokoľvek iný. V skutočnosti vás možno prekvapí, akí vedia byť normálni! Ich životy majú vzostupy, pády a všetko medzi tým. Svätí neskorších dní sú známi ako šťastní a pokojní ľudia, ale to neznamená, že nemajú žiadne výzvy. Každý v tomto živote zažíva ťažký boj, ale ak sa pokúsite čo najlepšie žiť evanjelium Ježiša Krista, môžete mať ďalšie posilnenie a pokoj, aby ste ním dokázali prejsť.

Pokiaľ ide o životný štýl, Svätí neskorších dní sa snažia udržať Ježiša v strede svojho života. Ich viera v Spasiteľa a Jeho učenie ovplyvňuje ich každodenné rozhodnutia o tom, ako hovoria, obliekajú sa a konajú. Napríklad sa snažia vyhnúť práci v nedeľu, aby mohli navštevovať cirkev, slúžiť iným a tráviť čas so svojimi rodinami. Verní členovia Cirkvi tiež nefajčia, nepijú alkohol ani nehazardujú.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní má mnoho kultúrnych tradícií a zvykov, ktoré sa zameriavajú na rodinu. Napríklad členovia Cirkvi rezervujú jeden večer v týždni na rodinný domáci večer. Medzi ďalšie aktivity počas týždňa patria Cirkevné stretnutia, ako sú stretnutia pri jedle a projekty služieb alebo mládežnícke skupiny pre tínedžerov. Mnohé z našich tradícií sú štandardné, napríklad oslavovanie sviatkov s našimi rodinami. Iné sú jedinečnejšie, ako posvätné požehnanie pre nové dieťa počas zhromaždenia. Ako rodiny sa spolu modlíme, čítame písma a prvú nedeľu v mesiaci sa spolu 24 hodín postíme.

Každú nedeľu sa zhromažďujeme, aby sme spievali náboženské piesne, počúvali kázne a navzájom sa učili o Spasiteľovi. Cirkev je duchovným dobíjaním a dokonalým spôsobom, ako udržať Ježiša v centre nášho života. Vítame všetkých návštevníkov, ktorí sa zúčastňujú našich kresťanských bohoslužieb a uctievania s nami.

Čas bohoslužieb sa líši od kongregácie ku kongregácii. Vždy sa však môžete spoľahnúť na jedno hlavné zhromaždenie pre každého, ako aj na samostatnú triedu rozdelenú podľa vekových skupín alebo organizácií.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je bezpečné miesto, kam ľudia môžu prísť pre nádej na lepší život skrze Ježiša Krista. Cirkev poskytuje posvätné nástroje, praktiky a učenia, ktoré vám pomôžu rozvíjať sa a rozvíjať vzťah s Bohom. A čo je ešte lepšie, byť členom Cirkvi znamená patriť do spoločenstva ľudí, ktorí sa o seba navzájom starajú.

Áno, ako individuálne rodiny aj ako cirkev. Napokon, ak Kristovo narodenie a vzkriesenie nestoja za oslavu, tak čo iné za to stojí? Ľudia nás niekedy zamieňajú s niekoľkými kresťanskými náboženstvami, ktoré neoslavujú sviatky, ale môžete si byť istí, že my ich oslavujeme.