Vďaka Nemu

Ježiš nám umožnil prekonať hriech a smrť a znovu žiť s Bohom.

Urobil to, čo nikto iný nemohol urobiť. Podmanil si smrť.

Aj keď sa narodil za skromných okolností, Ježiš sa stal majstrom učiteľom, liečiteľom a služobníkom. Ale On bol oveľa viac ako len to. Ako Syn Boží iba On mohol zaplatiť cenu za hriech a prekonať smrť. Zomrel, ale na tretí deň vstal z hrobu. Dobrou správou evanjelia je, že On žije a pretože On žije, všetci budeme žiť znova. 

Ježiša Krista môžete ctiť tým, že budete slúžiť druhým, milovať Boha a zachovávať Božie prikázania. Pozývame všetkých, aby oslavovali Jeho život a zdieľali Jeho zázračný príbeh.

Radi by sme s vami hovorili viac o Ježišovi

Preskúmajte ďalšie témy

Čo učí Biblia?

Biblia nás učí, že v celej histórii Boh nikdy neprestal milovať Svoje deti.

Nasledovanie Ježiša Krista

Kto je Ježiš Kristus? Ježiš je Spasiteľ sveta. Keď Ho budeme nasledovať, nájdeme v živote väčší pokoj a šťastie.

Čo je Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.
ComeUntoChrist.org chat píše…