Čo učí Biblia?

Biblia nás učí, že v celej histórii Boh nikdy neprestal milovať Svoje deti.

Biblia je slovo Božie

Biblia je zbierka posvätných kníh napísaných starodávnymi prorokmi a historikmi. Títo autori zaznamenávali vzťah medzi Bohom a Jeho ľudom počas viac ako 4 000 rokov. Ich inšpirované slová sú to, čo dnes poznáme ako Bibliu.

Nasledovanie učenia, ktoré sa nachádza v Biblii, nám pomáha vedieť, kto je Boh, učiť sa od dobrých ľudí, ktorí Ho milovali a lepšie porozumieť tomu, ako chce, aby sme žili.

Biblia učí o Ježišovi

Ježiš Kristus je Syn Boží, ktorý prišiel na zem, aby nás zachránil pred hriechom, smútkom, osamelosťou, bolesťou a podobne. Ježiš učil nádherné lekcie o službe a láske a počas Svojho pôsobenia na zemi vykonal mnoho zázrakov. V Biblii môžeme čítať tieto príbehy a učiť sa, ako môžeme prekonať ťažké veci s Ježišovou pomocou.

Poďme študovať Bibliu spolu
Stretnutie s misionármi

Lekcie v Biblii sú pre nás dnes také relevantné ako boli vždy. Náš milujúci Otec v nebi nás bude požehnávať, keď budeme čítať Jeho slovo a snažiť sa podľa neho žiť. Keď budete čítať, budete sa cítiť bližšie k Bohu a spoznáte Jeho lásku k vám prostredníctvom početných lekcií z Biblie, ktoré nám môžu pomôcť čeliť každodenným výzvam.

Desať prikázaní

V Biblii dal Boh Svojmu ľudu desať prikázaní, alebo zákonov, podľa ktorých mali žiť. Tieto prikázania vyžadujú, aby sme milovali Boha a zaobchádzali s ostatnými s rešpektom. Tiež nám hovoria, že nemáme klamať, kradnúť, zabíjať alebo cudzoložiť (pozri Exodus 20). Boh od nás stále očakáva, že sa budeme riadiť desiatimi prikázaniami.

Vyšší zákon

V Novom zákone nám Ježiš ukázal lepší spôsob, ako nasledovať Boha. Učil, že okrem toho, aby sme zachovávali desať prikázaní, musíme tiež udržiavať naše myšlienky a srdcia čisté. Stredobodom preukázania viery v Ježiša je nasledovanie Jeho dvoch veľkých prikázaní – milovať Boha a milovať nášho blížneho ako seba samého.

Láska

Najdôležitejšie je, že Biblia učí o láske. Keď v Biblii čítame príbehy o láske, môžeme sa stať podobnejšími Ježišovi. Môžeme sa viac starať, viac slúžiť a viac odpúšťať. Môžeme nájsť lásku k Bohu, k našim blížnym a dokonca aj k nepriateľom.

Ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní tiež veria v ďalšiu svätú knihu od Boha, Knihu Mormonovu. Rovnako ako Biblia nás učí o Ježišovi a pomáha nám odpovedať na niektoré z najťažších otázok života. Biblia a Kniha Mormonova nám spoločne poskytujú lepšie pochopenie a lásku k nášmu Spasiteľovi.

Pozrite sa, ako Kniha Mormonova pomáha svedčiť o Ježišovi
Požiadajte o bezplatný výtlačok

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.