Je to možné vďaka Nemu

1:50

Môžeme konať lepšie a byť lepšími

Môžeme byť lepšími

Ako nám môže proces pokánia pomôcť byť lepšími?

Spoliehať sa na Spasiteľove uzmierenie

Ako vám spoliehanie sa na Kristove uzmierenie poáha lepšie spoznať Spasiteľa?

Očistení skrze pokánie

Ako môžete byť očistení skrze pokánie?

Rodina Fuovcov

Zistite, ako môžete zistiť sami pre seba, či Boh existuje.

words and things

Moderní proroci a apoštoli hovoria o zmene a pokání