Všetko o misionároch

Misionári zdieľajú posolstvo o šťastí, o Božom pláne a o božskom poslaní Ježiša Krista.

Milióny ľudí boli požehnaní misionármi

Videli ste ich na uliciach. Zaklopali na vaše dvere. V skutočnosti je po celom svete viac ako 65 000 misionárov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na plný úväzok.

Kto sú misionári?

Misionári sú mladí dospelí ľudia, ktorí dobrovoľne 18 mesiacov alebo dva roky svojho času učia Božie slovo a pomáhajú Jeho deťom. Zanechajú svoju prácu, vysokú školu a iné príležitosti, aby mohli všetku svoju pozornosť zamerať na službu druhým a konanie toho, čo Ježiš učil Svojich apoštolov:

Majte na pamäti, že misionári boli pred svojimi misiami bežní ľudia a po svojej misii sa vrátia do normálneho života. Opýtajte sa ich na ich koníčky, záujmy a pozadie a možno vás prekvapí, keď zistíte, že máte s nimi veľa spoločného.

Radi by sme sa s vami stretli
Vyžiadať návštevu

Ako mi môžu misionári pomôcť?

Aj keď váš vzťah s Bohom môže byť hlboko osobný, niekedy my všetci potrebujeme trochu pomôcť rozpoznať, čo nám Boh hovorí. Bez ohľadu na to, kde ste na svojej duchovnej ceste, misionári vás môžu učiť zásady evanjelia a poznatky, ktoré vám môžu pomôcť na vašej ceste. Predstavte si ich ako duchovných trénerov, ktorí vám:

  • Pomôžu, aby ste sa cítili bližšie k Bohu
  • Ukážu, ako sa modliť a prijímať od Neho odpovede
  • Pomôžu nájsť odpovede na vaše duchovné otázky
  • Budú učiť o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a Jeho evanjeliu
  • Pomôžu pochopiť písma
  • Podporia počas vašich osobných výziev
  • Povzbudia váš pokrok pri pokání, viere a krste
  • Predstavia spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich veriacich, ktorí vás môžu naďalej podporovať na vašej duchovnej ceste

Čo možno očakávať od návštevy misionárov

Misionári požiadajú o to, aby ste začali návštevu modlitbou. Ak ste na to pripravení, môžu vás dokonca požiadať, aby ste sa pomodlili vy. V oboch prípadoch je cieľom pozvať Ducha Svätého, aby sa stal súčasťou rozhovoru.

Pravdepodobne strávia pár minút tým, aby spoznali vás a vaše záujmy. Misionári majú celý program, podľa ktorého vás môžu učiť, ale snažia sa prispôsobiť svoje posolstvo vám a vašej životnej situácii. Budú s vami čítať z Biblie a Knihy Mormonovej a vyzvú vás, aby ste sa modlili a opýtali sa, či to, čo učia, je pravdivé.

Ak budete chcieť, misionári si s vami dohodnú ďalšiu návštevu. Počas následného stretnutia vás naučia viac o Ježišovi Kristovi a Jeho znovuzriadenej Cirkvi a odpovedia na všetky vaše prípadné otázky. Ich program zahŕňa aj posolstvo o Božom pláne pre naše šťastie, o Ježišovej obeti za nás, viere, pokání, krste, Duchu Svätom a zachovávaní Božích prikázaní. Budú vás aj naďalej vyzývať, aby ste sa modlili, čítali Knihu Mormonovu, navštevovali cirkev a dokonca aby ste sa dali pokrstiť. Pamätajte, že misionári pôjdu vašou rýchlosťou a budú rešpektovať váš čas a túžbu, či sa s nimi chcete stretnúť znova alebo nie.

Môžeme doručiť bezplatný výtlačok Knihy Mormonovej priamo k vaším dverám
Objednajte si bezplatný výtlačok Knihy Mormonovej

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.