Prísť bližšie k Bohu

On je náš Otec. Stvoril svet a nás všetkých. Pozná a miluje vás.

Boh je náš Nebeský Otec

Vy ste dieťa Božie. Pretože On žije v nebi, často Boha nazývame náš Nebeský Otec. V Jeho očiach sme si všetci rovní a zaslúžime si lásku a šťastie. Pretože Boh vie všetko, chápe každého z nás na individuálnej úrovni. Pozná naše silné stránky, naše slabosti, naše nádeje a naše obavy. Náš milujúci Nebeský Otec je trpezlivý a odpúšťajúci. Bez ohľadu na to, kto sme alebo čo sme urobili, Boh chce, aby sme sa na Neho obrátili, aby nám mohol pomôcť. Keď sa k Nemu obrátime, zažijeme väčšiu radosť v našich životoch.

Radi by sme sa s vami stretli, aby sme hovorili viac o Bohu

Boh nás požehnáva mnohými spôsobmi

Dôkaz Božej lásky je všade okolo nás. Môžeme sa naučiť rozpoznať Božiu ruku v našom každodennom živote. Boh nám neustále dáva väčšie či menšie dary. Dal nám náš život, naše talenty a tento krásny svet. Tiež do našich životov privádza ľudí, pretože vie, že ich potrebujeme pre podporu, lásku a radosť. Keď cítime túto lásku od priateľov, rodiny alebo dokonca cudzích ľudí, začíname zisťovať, akým spôsobom cítime Božiu lásku.

Najväčším Božím darom pre nás je Jeho Syn Ježiš Kristus. Skrze Neho nám môže byť odpustené a môžeme sa vrátiť žiť s naším Nebeským Otcom.

S Bohom môžeme hovoriť skrze modlitbu

Rovnako ako ideme po radu k našim rodičom, môžeme sa obrátiť na Boha s našimi obavami, otázkami a vďačnosťou. Boh počúva vaše modlitby a odpovie na ne. Jedným zo spôsobov, ako s nami komunikuje, je skrze Ducha Svätého. Duch nám môže pomôcť cítiť pokoj, teplo, útechu a istotu. Skrze Ducha Svätého môžeme vedieť, že nás Boh miluje.

Zameranie našich životov na Boha

Ježiš učil, že náš Nebeský Otec je tu pre nás, keď sa na Neho obrátime. Keď budujeme vzťah s Bohom, môžeme využiť Jeho moc, aby nám pomohla prekonať naše výzvy. Svoju cestu k poznaniu Boha môžete začať rozvíjaním viery, pokáním zo svojich hriechov, krstom a prijatím daru Ducha Svätého. Pokračujte na ceste k Bohu modlením sa k Nemu, čítaním Jeho slova, chodením do cirkvi, učením sa o Ježišovi a službou druhým.

Obsadíme pre vás miesto

Časté otázky

Všetci sme deťmi nášho Nebeského Otca a ako láskavý a milujúci Otec o vás vie. Pozná vás – vaše výzvy, vaše víťazstvá, vaše silné stránky a váš neuveriteľný potenciál. A vediac to všetko, miluje vás. Nič pre Neho neznamená viac ako vaše šťastie. Preto chce, aby ste Ho spoznali.

Ak hľadáte nepopierateľný vedecký dôkaz o existencii Boha, odporúčame vám použiť odlišný prístup. Každý z nás môže získať vedomosť, že Boh je skutočný, ale je to niečo, čo sa deje prostredníctvom hlboko osobného procesu, v ktorom Ho vyhľadávate prostredníctvom štúdia, služby, modlitby a božskej inšpirácie. Keď máme túto vedomosť, môžeme vidieť dôkaz existencie Boha všade, kam sa pozrieme – v prírode, v priebehu našich každodenných životov a v odpovediach na naše modlitby.

V Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní asi nie je žiadny iný titul pre Boha dôležitejší ako Nebeský Otec. Je to preto, že veríme, že každý človek má dušu a Boh je otcom týchto duší. Sme doslova Jeho deťmi a chce mať s nami vzťah. Iné mená pre Boha (ktoré pochádzajú z hebrejského jazyka) možno nájsť aj v Biblii – napríklad Elohim, Hospodin a Abba – čo je spôsob, akým Ježiš Kristus oslovil Boha, keď sa modlil v Getsemanskej záhrade. A čo znamená Abba? Otec.