Výchova silnej rodiny

Boh stvoril rodiny, aby sme našli šťastie, učili sa v milujúcej atmosfére a spoločne sa pripravili na večný život.

Päť spôsobov, ako udržať vašu rodinu zameranú na Boha

Rodiny sú veľkou súčasťou plánu nášho Nebeského Otca pre naše šťastie. Výchova rodiny je nesmierne prínosná, ale najmä v dnešnom svete to môže byť ťažké. Vaše deti budú musieť robiť náročnejšie rozhodnutia, ako ste urobili vy vo svojich mladších rokoch. Tu je päť spôsobov, ako môžete posilniť a chrániť svoju rodinu pred nepriaznivými vplyvmi sveta.

1. Učte dobré hodnoty

Príslovia 22:6 hovoria: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Ako rodičia ste povinní učiť svoje deti dobrým hodnotám a zásadám. Učte ich o Bohu a o tom, ako veľmi ich miluje. Naučte ich, aby boli úprimní. Naučte ich zlaté pravidlo – zaobchádzať s ostatnými tak, ako chcete, aby oni zaobchádzali s vami.

Jasne definované hodnoty pomáhajú viesť osobný výber. Pri dospievaní budú vaše deti čeliť ťažkým výzvam. Naučte ich, aby dodržiavali Božie štandardy týkajúce sa sexu, drog, financií, vzdelania a podobne. Nebudete schopní pokryť všetky situácie, s ktorými sa môžu stretnúť. Môžete ich naučiť, čo je správne a čo zlé, a vysvetliť, že každá voľba, dobrá alebo zlá, má následky. Počas celého života vašich detí pozorne počúvajte, keď majú nejaké otázky, a uistite sa, že vedia, že ich budete vždy milovať bez ohľadu na to, čo sa stane.

2. Modlite sa spolu ako rodina

Príslovie hovorí: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zostáva.“ Boh žehná rodinám, ktoré sa modlia spolu, väčším pokojom, láskou a harmóniou v domácnosti. Rodinná modlitba je tiež skvelý spôsob, ako pomôcť mladším deťom rozvíjať zvyk samostatnej modlitby. Preplnené rozvrhy môžu spôsobiť, že sa modlitba s rodinou ťažko koordinuje, ale stojí to za to. Skúste vybrať čas, keď ste zvyčajne spolu, napríklad čas jedla alebo tesne pred spaním.

Naučte sa, ako sa modliť s rodinou
Stretnutie s misionármi

3. Čítajte Božie slovo

Keď čítate písma ako rodina, pozvete Ducha Svätého, aby bol vo vašej domácnosti. Príbehy v Biblii a v Knihe Mormonovej učia cenné poznatky o viere a prekonávaní výziev. Aj keď sa príbehy odohrali už dávno, sú stále aktuálne aj dnes. Pomôžte svojim deťom pochopiť, že môžu v písmach nájsť odvahu, inšpiráciu a vedenie.

Starší L. Tom Perry, novodobý apoštol, povedal: „Sľubujem vám, že každodenná rodinná modlitba a štúdium písiem medzi stenami vášho domu vybuduje bezpečie a puto, ktoré obohatí vaše životy a pripraví vaše rodiny, aby dokázali čeliť dnešným výzvam a večnosti, ktorá príde“ („Back to Gospel Basics„, Ensign, máj 1993, 92).

Boh požehná vašu rodinu, keď budete spolu čítať písma.

4. Choďte spolu do cirkvi

Rodiny ťažia z duchovného aj sociálneho aspektu cirkvi. V cirkvi sa vaše deti dozvedia o Ježišovom učení a ako ho použiť vo svojom živote. Môžu tiež spoznať priateľov, ktorí zdieľajú podobné presvedčenie a ktorí na ne môžu mať dobrý vplyv, keď budú čeliť zložitým rozhodnutiam a nátlaku rovesníkov. Cirkev pomáha upevňovať hodnoty vyučované doma, ako je čestnosť a láskavosť. Je to časový záväzok, ale Boh nás požehnáva, keď sa zúčastňujeme.

Priveďte svoju rodinu do cirkvi
Nájdite cirkev vo svojom okolí

5. Strávte spolu kvalitný čas

Svätí neskorších dní si vyhradzujú jeden večer v týždni pre svoju rodinu. Možno ich budete počuť, že to nazývajú rodinný domáci večer. V tento večer trávia spolu čas, učia sa evanjelium a zabávajú sa. Rodinný domáci večer je možné prispôsobiť veku vašich detí. Mladšie deti sa môžu tešiť zo spevu, pozerania krátkeho, povznášajúceho videa alebo hrania biblických príbehov. Staršie deti môžu uprednostňovať formálnejšiu lekciu nasledovanú rodinnou aktivitou, ako je futbal, film alebo karaoke.

Rodina: Prehlásenie svetu

V roku 1995 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydala oficiálne vyhlásenie o dôležitosti rodín. Dokument načrtáva zodpovednosti otcov a matiek a zaoberá sa kľúčovými témami, ako sú manželstvo, pohlavie, rodičovstvo a sex. Prečítajte si hlavné body uvedené nižšie:

Výňatky z dokumentu Rodina: Prehlásenie svetu

Manželstvo

„Manželstvo medzi mužom a ženou je ustanovené Bohom.“

Večné rodiny

„Božský plán šťastia umožňuje, aby rodinné vzťahy pokračovali večne, i za hrob.“

Sex

„Boh prikázal, aby boli posvätné sily plodenia používané len medzi mužom a ženou, ktorí sú zákonne zosobášení ako manžel a manželka.“

Rodičovstvo

„Rodičia majú posvätnú povinnosť vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby [a] učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť.“

Vernosť v manželstve

„Deti majú právo na to, aby sa narodili v manželskom zväzku a boli vychovávané otcom a matkou, ktorí ctia manželské sľuby s bezvýhradnou vernosťou.“

Manželské zodpovednosti

„Otcovia a matky sú povinní pomáhať si jeden druhému ako rovnocenní partneri.“

Zodpovednosť Bohu

„Varujeme jednotlivcov, ktorí porušujú zákony morálnej čistoty, ktorí zneužívajú partnera alebo svojich potomkov, či tí, ktorí si neplnia rodinné povinnosti, že sa jedného dňa budú zodpovedať pred Bohom.“

Posilňovanie rodiny

„Vyzývame zodpovedných občanov a vládnych úradníkov, nech sú kdekoľvek, aby podporovali tie kroky, ktoré sú určené na udržanie a posilnenie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.“

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.